Diagnostika týmových rolí s expertní zpětnou vazbou k výsledkům

Termín: dle požadavků klienta

Cena: 3500 Kč


Objednávky můžete posílat v průběhu celého roku. Žádaný termín realizace uveďte do poznámky v přihlášce. Součástí nabídky je i hodinový koučovací rozhovor k výsledkům.

 

Komu je diagnostika určena:

 • řadovým zaměstnancům i vedoucím pracovníkům firmy, resp. celým pracovním týmům, široké veřejnosti, která má zájem o svůj rozvoj

 

Belbin Interplace je program, který analyzuje sebehodnocení v oblasti týmových rolí s hodnocením pozorovatelů a generuje různé zprávy pro široké pole využití. Obsahuje tři oblasti, tj. individuální zprávy pro jedince, zprávy o týmu a zprávy o pracovním místě, zde porovnává kompatibilitu jedince s daným pracovním místem.

 

Obecně:

 • porozumíte a budete umět aplikovat teorii Belbinových týmových rolí do praxe přímo na pracovišti či v organizaci díky sebepoznání a poznání kolegů
  seznámíte se s obsahem výstupních zpráv z expertního systému a naučíte se zprávy efektivně interpretovat pro účely vlastního sebepoznání a osobního rozvoje a pro efektivní utváření pracovních týmů
 • zlepšíte osobní a týmovou efektivnost (dokážete rozpoznat případné nedostatky ve výkonu týmu při absenci určité role a budete vědět, kdo z týmu na nejlepší předpoklady chybějící roli v týmu převzít)
  získáte reálný obraz o tom, jak tým spolupracuje a jak nejlépe přidělit úkoly členům týmu tak, abyste maximálně využili týmový potenciál a týmová produktivita rostla
 • prozkoumáte chemii týmových rolí vždy mezi dvěma jednotlivci v týmu
  obdržíte individuální zprávu pro každého člena týmu a 5 zpráv o týmu, které vám pomohou efektivně týmy vyvážit, zvýšit produktivitu, morálku v týmu, zefektivnit komunikaci a urychlit inovace

Konkrétně pro účastníka:

 • budete znát své hlavní role v týmu, a zda vás kolegové v týmu vidí stejným způsobem, jako vidíte sám sebe (princip 360°zpětné vazby)
 • lépe rozpoznáte, čím vy konkrétně přispíváte k produktivitě týmu, kdy máte sami přispívat a kdy je vhodné přenechat iniciativu druhým s vhodnější rolí pro daný úkol
 • budete znát své silné a slabé stránky, své nejlepší pracovní styly i doporučení pro vhodná pracovní místa
 • obdržíte doporučení možností, jak rozvíjet váš pracovní, popř. manažerský styl
 • díky znalosti týmových rolí a své vlastní diagnostiky lépe porozumíte kolegům v týmu, pochopíte, v čem je jejich silná stránka a jak vzájemně ladit oblast produktivity i vzájemných vztahů v pracovním týmu

Pro firmu:

 • analýza hlavních týmových rolí zaměstnanců a poznání, zda firma plně využívá jejich silných stránek, naopak, kde potenciál člověka v realitě není naplněn
 • poznání silných a slabších stránek jedinců a efektivní nasměrování jejich dalšího rozvoj
 • reálný náhled na výkonnost a vyvážení pracovních týmů či skupin z pohledu týmových rolí
 • možnost porovnání profilu zaměstnance s požadavky na pracovní pozici
Kontaktujte nás

Jedná se o velmi univerzální nástroj využívaný nejčastěji k těmto účelům:

 • budování týmů (nových i existujících), osobní rozvoj, rozvoj kariéry, interní výběry, externí výběrová řízení, restrukturalizace části firmy (týmů, oddělení) či firmy celé, design pracovních pozic a jejich efektivní obsazování, sestavení projektových týmů, management konfliktů, rozvojový management, talent management

Lektor

Ing. Mgr. Ilona Mičková, PCC

Majitelka, lektorka a konzultantka managementu, profesionální certifikovaný kouč

» více informací

Pro více informací o kurzu nás neváhejte kontaktovat:

ilona.mickova@proudaktivit.cz
+420 720 402 520

Nebo využijte kontaktní formulář

Kontaktní formulář

Celé jméno *

Telefon

Email *

Text zprávy