Naše motto: „zážitkem k rozvoji“

Proud aktivit realizuje rozvojové a vzdělávací programy pro jednotlivce a pracovní týmy firem. Naším cílem je posílit hlubší a dlouhodobější efekt těchto programů na zvýšení výkonnosti a potenciálu jedinců i týmů. Chceme usnadňovat rozvoj a jedinečnost lídrů, lidí, týmů a firem využíváním moderních nástrojů, jako jsou koučink, neurolinglistické programování, zážitkové vzdělávání a další.

 

Proč existujeme? Protože věříme, že:

  • autentická zkušenost je nejcennějším zdrojem rozvoje a sebepoznání
  • znalost teoretického pozadí ukotvuje zkušenost do reálných souvislostí
  • vlastní vhled a svobodná volba energizuje motivační potenciál člověka i týmu

 

Naším posláním je prostřednictvím sebeuvědomění, prožitkových aktivit a sdílením teoretických poznatků vyvolávat pozitivní změny v pracovních kolektivech, v profesním a osobním životě jednotlivců.

 

Vize

  • vytvářet rozvojové programy a projekty spojující prvky manažerského vzdělávání a rozvoje, koučování jednotlivců a týmů, vhodných forem diagnostiky, neurolingvistického programování, zážitkové pedagogiky, volnočasových aktivit a pohybových aktivit tak, aby naplňovaly potřeby rozvoje kompetencí u cílových skupin klientů
  • pozitivně ovlivňovat rozvoj sociálních a pracovních kompetencí účastníků, jejich postojů, hodnot a zájmů tak, aby postupně docházelo ke změnám v jejich pracovní oblasti směrem k vyšší výkonnosti a k pozitivním změnám v jejich životním stylu a v naplňování jejich vize
  • profilovat se na trhu vzdělávání jako firma s profesionálním přístupem, odpovědností vůči klientovi a s nabídkou takových produktů, které mají přímý a dlouhodobý dopad do rozvoje firmy i jednotlivců a zároveň v sobě nesou jedinečnost přístupu, široký záběr efektivních rozvojových metod a ryze individuální přístup ke klientovi

Náš tým

Ing. Mgr. Ilona Mičková, PCC

Majitelka, lektorka a konzultantka managementu, profesionální certifikovaný kouč

Lektorka, konzultantka, profesionální certifikovaná koučka, která se od roku 1998 věnuje manažerskému vzdělávání, konzultacím, zavádění personálních systémů, rozvoji osobnosti a týmu.

Svou práci neustále obohacuje o nové poznatky, je akreditovaným poradcem pro systém týmových rolí Belbin e-interplace, absolvovala pětiletý psychoterapeutický výcvik v dynamicky orientované psychoterapii se zaměřením na práci v malé a velké skupině, od roku 2015 je profesionálním certifikovaným koučem při International Coaching Federation (odkoučováno více než 2.500 hodin dle standardů ICF). V současnosti se zaměřuje zejména na individuální, skupinový a týmový koučink, zvyšování výkonnosti a rozvoj manažerů na vyšších stupních řízení, práci s talenty přednostně ve výrobních firmách, má však pracovní zkušenosti rovněž z prostředí gymnázia a základní školy.

 

Více informací

Jiří Holub

Lektor rozvojových programů

Zážitkové vzdělávání studoval na Fakultě rekreologie UP v Olomouci, v této oblasti absolvoval i několik stáží v zahraničí. Je interním lektorem zážitkových outdoor a indoor programů pro klienty, garantem projektu CSR („Cesty smysluplného rozvoje“) Proudu aktivit. Ve vedených kurzech klade velkou váhu na efektivní komunikaci a rozdělení týmových rolí. Od května 2012 je akreditovaným poradcem pro systém týmových rolí Belbin Interplace.

Ing. Marcela Hirš

Lektorka, mentorka, konzultantka managementu a certifikovaný kouč

Absolventka ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava. HR profesionál s více než 10 letou praxí na manažerských pozicích a dlouholetým působením v neziskové organizaci na pozici člena správní rady a projektového manažera. Jako HR ředitelka vybudovala skvělé týmy HR, interní komunikace a vzdělávání.

Má zkušenosti jak s budováním HR a týmů na zelené louce, tak s transformacemi. Oblíbenou oblastí je budování firemní kultury a stavění špičkových týmů. V letech 2018/2019 absolvovala dvouletý transformační leadershipový program zaměřený na ženy ve vedení. Posláním Marcely je pomáhat lidem a firmám najít jejich jedinečnost a plně využít svůj potenciál. Jejími workshopy prošlo od roku 2015 více než 700 účastníků. Aktuálně se věnuje consultingu, mentorování, koučinku a lektorování.

Více informací