Nabídka služeb

Týmové programy

Správně fungující tým má jasně definovaný účel, je kooperativní a spolupracuje na dosažení vytyčeného cíle. Jeho členové jsou k sobě otevření, poctiví, navzájem si pomáhají a uznávají vedoucího týmu jako autoritu.

Detail služby

Koučování

Koučování považujeme za neodmyslitelnou součást rozvoje a naplnění potenciálu jedince i týmu, a proto se snažíme o jeho nabízení v optimální linii: training - assessment - coaching

Detail služby

Vzdělávání

Věříme, že úroveň organizace se odvíjí od zvyšování odborné úrovně a osobnostního růstu jejich jednotlivých členů.

Detail služby

Diagnostika

Komplexní přístup ke vzdělávání a rozvoji jedince vždy vyžaduje posouzení jeho současných kompetencí, potenciálu a rozvojových oblastí...

Detail služby

Belbin e-interplace

Poradenský systém týmových rolí je vědecky ověřený systém zvyšování výkonnosti týmu (založen na práci dr. Mereditha Belbina z univerzity v Cambridge)

Detail služby