Vzdělávání

Věříme, že úroveň organizace se odvíjí od zvyšování odborné úrovně a osobnostního růstu jejich jednotlivých členů.


Vytváříme vzdělávací programy pro různé cílové skupiny tak, aby plně naplnily očekávaný stav znalostí i dovedností a posunuly účastníky blíže k dalším formám rozvoje, jako jsou Development Centre, koučink, talent management apod.

 

Vzdělávací programy jsou lektorovány zkušenými trenéry, kteří v hojné míře využívají interaktivní styl výuky obohacený o prvky koučování, skupinové zpětné vazby, videotrénink interakcí, zážitkovou pedagogiku, osobnostní diagnostiku.

Typy vzdělávacích programů

Rozvoj manažerských dovedností

 • Manažerské minimum pro mistry a prvoliniové manažery
 • Základní znalosti a dovednosti pro předáky, vedoucí výrobních týmů
 • Hodnocení zaměstnanců a vedení hodnotících rozhovorů
 • Vedení obtížných rozhovorů s klienty, pracovníky (při propouštění, v konfliktech, při podávání negativní zpětné vazby apod.)
 • Vedení lidí a motivace
 • Poskytování a motivační působení zpětné vazby
 • Koučovací techniky v leadershipu
 • a další dle požadavků klienta
Více informací

Rozvoj měkkých dovedností

 • Rozvoj měkkých dovedností – sebezkušenostní program
 • Rozvoj komunikačních dovedností a řízení informací v organizačním kontextu
 • Vnitrofiremní komunikace
 • Efektivní komunikace a asertivita s videotréninkem
 • Příprava a vedení pracovní porady
 • Prezentační dovednosti s videotréninkem
 • Efektivní řízení konfliktů
 • Svízelné typy osob v komunikaci a jak s nimi jednat
 • a další dle požadavků klienta
Více informací

Rozvoj osobnosti

 • Rozvoj osobnosti manažera
 • Sebepoznání – součást efektivního řízení
 • Kompetenční model manažera – pracovní workshop
 • MBTI typologie osobnosti v praxi
 • a další dle požadavků klienta
Více informací

Rozvoj týmu a týmové práce

 • Budování a rozvoj pracovních týmů
 • Od rozvoje osobnosti k rozvoji týmu
 • Týmová práce a rozvoj týmových dovedností
 • Zhodnocení výkonnosti týmu a jeho vyvážení k vyšší produktivě
 • Systém týmových rolí Belbin e-interplace –  týmový workshop s diagnostikou týmových rolí
 • a další dle požadavků klienta
Více informací

Další témata

 • Time management
 • Efektivní zvládání stresu – stress management
 • Jak zabránit syndromu vyhoření
 • Vedení přijímacího rozhovoru
 • Mobbing – neexistující fenomén nebo skrytá realita na pracovišti
 • Lektorské dovednosti
 • Pozitivní myšlení
 • Aktivní přístup ke změnám
 • Rozvoj kolegiálních vztahů na pracovišti
 • a další dle požadavků klienta
Více informací
Mám zájem

Máte-li zájem o podrobnější informace některého z programů výše, neváhejte nás kontaktovat skrze kontaktní formulář. Obratem Vám zašleme konkrétní nabídku s obsahem.

Pro více informací o nabídce nás neváhejte kontaktovat:

ilona.mickova@proudaktivit.cz
+420 720 402 520

Nebo nám rovnou nezávazně napište

Kontaktní formulář

Celé jméno *

Telefon

Email *

Text zprávy