Individuální výsledkově zaměřený koučink s diagnostikou týmových rolí

Termín: dle požadavků klienta

Cena: dohodou


 

„Koučování je nedirektivní podpora při dosahování profesních i osobních cílů – elegantní cesta k volbě a změně“

V rámci koučovacích rozhovorů je uplatňován individuální přístup „šitý na míru“ každému jedinci dle metodiky TASC Erickson College International (metodika koučinku naplňuje tyto předpoklady: 1. lidé jsou dobří, netřeba je „opravovat“, 2. klient má veškeré nezbytné zdroje, 3. každé chování má pozitivní úmysl, 4. klient dělá ta nejlepší možná rozhodnutí, 5. změna je nejen možná, ale i nevyhnutelná – směřování k rozvoji). Rozsah a zaměření koučinku je vždy přizpůsobeno očekáváním a potřebám klienta, popř. zadavatele. Kouč neradí, ale pomáhá koučovanému najít vlastní cestu k osobnímu rozvoji a řešení aktuálních problémů – uvolňuje potenciál člověka. Kouč především klade otázky a díky nim odhaluje „samozřejmosti“, paradigmata, bílá místa, slepé uličky, resp. omezení činnosti, které si koučovaný nemusí uvědomovat. Pracuje s postoji koučovaného a se sebereflexí, uvolňuje tak potenciál pro změnu. Koučovaný se aktivně podílí na rozhodování o způsobech a průběhu dosahování cílů, přebírá odpovědnost za svůj rozvoj.

V individuálním koučování je využívána celá řada koučovacích procesů a technik v závislosti na řešeném tématu i typu osobnosti koučovaného tak, aby zvolené metody práce vzájemně ladily a pro další rozvoj koučovaného byly efektivní.

Komu je určen?

 • top manažerům, dalším vedoucím pracovníkům, řadovým zaměstnancům firmy, klíčovým lidem, talentům, široké veřejnosti, apod.

Cíle koučování:

 • zvyšování výkonnosti prostřednictvím individuálního rozvoje
 • vlastní sebepoznání a posouzení možností rozvoje
 • identifikace silných a slabších stránek, postupné naplňování rezerv
 • dosažení pozitivních změn v myšlení, částečná změna postojů na základě vlastní motivace koučovaného
 • získání energie a chuti do změn
 • učení se na základě vlastních zkušeností
 • maximalizace výkonu koučovaného za přispění promyšlenějších kroků k cíli
 • růst samostatnosti a sebeřízení jedince
 • rozvoj dovedností pro vedení lidí a vytváření pozitivních vztahů s nimi
 • žádoucí změna postojů koučovaného a jejich odraz v celkové životní spokojenosti
Kontaktujte nás

Forma, rozsah a délka koučinku:

Pravidelná individuální setkání kouče a koučovaného, kdy kouč provází jedince v nacházení jeho vlastní cesty k řešení. Spojení transformačního a transakčního koučinku, tj. zaměření na pozitivní změnu osobnosti (dlouhodobější záležitost) a současně nabídnutí rychlých zásahů při řešení konkrétních situačních záležitostí, které koučovanému nabízí rychlý výsledek (transakční koučink).
Spolupráce začíná analýzou a pojmenováním současného stavu a situace jedince a dále rozpoznáním záměrů a cílů, ke kterým chce koučovaný dojít, tj. nalezení globálního kontraktu na zvolené koučovací období (zpravidla čtvrtroční – 3 setkání, v koučování je možné dle potřeby pokračovat až 1 rok). Zahájení individuálního koučinku optimálně čerpá informace při stanovení globálního kontraktu z výsledků dotazníků týmových rolí nebo rovněž z výsledků hodnocení 360°zpětné vazby každého koučovaného vrcholového manažera či zaměstnance či jiné osobnostní nebo rozvojové diagnostiky. V rámci této nabídky je vstupní diagnostikou Dotazník týmových rolí.
Zahájení koučování dle volby klienta. Další termíny koučovacích sezení budou dohodnuty na 1. setkání individuálně dle možností koučovaných.


Pro více informací o kurzu nás neváhejte kontaktovat:

ilona.mickova@proudaktivit.cz
+420 720 402 520

Nebo využijte kontaktní formulář

Kontaktní formulář

Celé jméno *

Telefon

Email *

Text zprávy