Skupinový koučink pro homogenní skupinu (2-3x 4 hodiny)

Termín: dle požadavků klienta

Cena: dohodou


Komu je určen?

  • profesní či rozvíjené homogenní skupině (stejné či podobné profesní zařazení či jinak specifická charakteristika skupiny, např. talenti, IT specialisté komunikující se zákazníky, mistři, apod.) do max. 8 osob

 

Cíl:

  • získání nadhledu, uvědomění si skutečného stavu věcí, lepší orientace v situaci, zvažování možností řešení a postupná realizace řešení z pohledu jedince a jeho profesního zařazení
  • postupný rozvoj kompetencí účastníků díky koučovacím technikám a podnětům kolegů, sdílejících stejnou či podobnou pracovní pozici i každodenní realitu

 

 

Forma a rozsah:
Skupinový koučink např. mistrů, koordinátorů probíhá formou pravidelných měsíčních setkání, kdy na základě individuálních rozvojových plánů mistrů, požadavků nadřízených a skutečných potřeb firmy jsou vybrána témata a účastníci koučinku přinášejí své pohledy, zkušenosti i otázky (své příběhy), jak v dané oblasti postupují. Kouč nemá roli rádce, ani učitele, ale pomocí otázek se snaží, aby si koučovaný s určitým nadhledem uvědomil skutečný stav věcí, lépe se v situaci zorientoval, začal zvažovat možnosti řešení a nakonec realizoval řešení z jeho pohledu optimální. Tak postupně rozvíjel své kompetence v dané oblasti. Každý z účastníků v průběhu setkání přispěje svým „příběhem“, oblastí, která je pro něj důležitá, zátěžová, s níž si dlouhodobě neví rady, má jisté pochybnosti o efektivitě svého řešení. Kouč pomocí citlivé diskuze koučovaných vnáší do problematiky i jiné pohledy a otvírá možnosti přístupu k aktuálnímu problému. Koučovaný projde celým koučovacím procesem před skupinou a zároveň získá další podněty od jiných mistrů. Na základě těchto zdrojů informací si stanoví svůj akční plán kroků, které do příštího setkání zrealizuje.

Kontaktujte nás

Obsah:

  1. Úvod kouče, představení témat setkání, zahřívací kolo účastníků k aktuálnímu tématu
  2. Co se podařilo či nepodařilo od poslední schůzky, plnění akčních plánů
  3. Řešení určitého aktuálního tématu, zkušenosti účastníka, koučovací rozhovor, řízená diskuze
  4. Učební problémová situace připravená koučem
  5. Diskuze, zformování zásad pro praktické využití
  6. Nastavení akčních plánů účastníků, co začnu dělat, co přestanu dělat, v čem budu pokračovat, apod.
  7. Závěr, dohoda o tématech příští schůzky, možnost individuálního koučinku v rámci časové dotace

Každý z účastníků si vede ze skupinového koučinku zápis a definuje si akční kroky k naplnění svých individuálních cílů. Běžnou součástí práce účastníků je i plnění zadaných domácích úkolů a jejich následná kontrola. Nezbytným předpokladem pro skupinový koučink je atmosféra dobrovolnosti, důvěry, otevřenosti a týmovosti, která se skupinových koučinkem významně posiluje.


Ing. Marcela Hirš

Lektorka, mentorka, konzultantka managementu a certifikovaný kouč

» více informací

Ing. Mgr. Ilona Mičková, PCC

Majitelka, lektorka a konzultantka managementu, profesionální certifikovaný kouč

» více informací

Pro více informací o kurzu nás neváhejte kontaktovat:

ilona.mickova@proudaktivit.cz
+420 720 402 520

Nebo využijte kontaktní formulář

Kontaktní formulář

Celé jméno *

Telefon

Email *

Text zprávy