Rozvoj jednotlivců a týmů s maximální přidanou hodnotou

Nabídka služeb

Týmové programy

Správně fungující tým má jasně definovaný účel, je kooperativní a spolupracuje na dosažení vytyčeného cíle. Jeho členové jsou k sobě otevření, poctiví, navzájem si pomáhají a uznávají vedoucího týmu jako autoritu.

Detail služby

Koučování

Koučování považujeme za neodmyslitelnou součást rozvoje a naplnění potenciálu jedince i týmu, a proto se snažíme o jeho nabízení v optimální linii: training - assessment - coaching

Detail služby

Vzdělávání

Věříme, že úroveň organizace se odvíjí od zvyšování odborné úrovně a osobnostního růstu jejich jednotlivých členů.

Detail služby

Diagnostika

Komplexní přístup ke vzdělávání a rozvoji jedince vždy vyžaduje posouzení jeho současných kompetencí, potenciálu a rozvojových oblastí...

Detail služby

Belbin e-interplace

Poradenský systém týmových rolí je vědecky ověřený systém zvyšování výkonnosti týmu (založen na práci dr. Mereditha Belbina z univerzity v Cambridge)

Detail služby

Aktuální nabídka kurzů

Všechny kurzy

O nás

Proud aktivit realizuje rozvojové a vzdělávací programy pro jednotlivce a pracovní týmy firem. Naším cílem je posílit hlubší a dlouhodobější efekt těchto programů na zvýšení výkonnosti a potenciálu jedinců i týmů. Chceme usnadňovat rozvoj a jedinečnost lídrů, lidí, týmů a firem využíváním moderních nástrojů, jako jsou koučink, neurolinglistické programování, zážitkové vzdělávání a další.

 

Více o nás

Magistrát města Ostravy

Baťa, akciová společnost

Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o., Nošovice